لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26365

دوران شکوفایی (۱) – آشنایی

138

راوی : اون روز عصر من و داداشم از زور بی حوصلگی دم درخونه روی جدول باغچه نشسته بودیم و کوچه رو تماشا می کردیم. که یه وانت جلوی خونه کناری آقای فتحی ایستاد. خیلی وقت بود که این خونه خالی بود و داشتند تعمیرات می کردند. بالاخره تعمیرات تموم شده بود و یکی اومده بود توی اون خونه زندگی کنه که از همینجا زندگی من…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.