لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26348

ویژه‌ برنامه نوروز ۱۳۹۷ قسمت چهارم

165

در این قسمت پانته آ فردوسیان نیز به میهمانان نوروزی افزوده میشود و خاطراتی را نقل میکند مهناز نیز به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله گفتگوئی دارد با دکتر فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهائی برای مرور برخی از فعالیت ها که به این مناسبت برگزار شده .