لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26339

کافه گپ – مهاجرت ق۱

211

در این قسمت برای اولین بار پارسا فنائیان با آقای جمشید آرانی صحبت خواهد کرد. مفهوم و دلیل مهاجرت به طور کلی چیست؟ دلیل مهاجرت بهائیان چیست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.