لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26304

ویژه‌ برنامه نوروز ۱۳۹۷ قسمت اول

152

میهمان این بخش از برنامه نوروزی خانم دکتر مهوش شاهق هستند و موسیقی نوروز از سنبل طائفی و رقص گروه خانه فرهنگ ایران به سرپرستی خانم الهه امیری را شاهد خواهید بود.