لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26297

فرکانس تصویر (۵) – آشنایی با تهیه کنندگان عرفان جانان و رگ جهان

149

تو فرکانس تصویر امروز میریم سراغ عرفان روح الفدا و سهیل کمالی و باهاشون بیشتر آشنا میشیم


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.