لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26293

سالی که نکوست (۴) – راننده تاکسی

192

مصاحبه مجری با یک راننده تاکسی موفق


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.