لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26280

خاطرات نوروزی (۳) – سال تحویل در خیابان

174

شب عید نوروز بود. من و سعید، همکارم، بعد از ظهر شلوغی رو پشت سر گذاشته بودیم و داشتیم به طرف پایگاه آتش نشانی برمی گشتیم…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.