لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26279

فرکانس تصویر (۴) – آشنایی با تهیه کننده مجموعه‌های مادر و پدر و کارگردان فیلم امیدی از ایران

135

تو فرکانس تصویر امروز میریم سراغ لیلا حیدریان و عزم راسخ و باهاشون بیشتر آشنا می‌شیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.