لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26270

فرکانس تصویر (۳) – آشنایی با تهیه کننده جهان ایده ها و محله ما

172

تو فرکانس تصویر امروز میریم سراغ پریسا ثابت و باهاش بیشتر آشنا میشیم


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.