لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26253

فرکانس تصویر(۲) – آشنایی با تهیه کننده سلام سلامتی و مسئول شبکه های اجتماعی

305

تو فرکانس تصویر امروز میریم سراغ پروانه انداچه و آرین و باهاشون بیشتر آشنا میشیم


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.