جواهر وجود (۲۵) – خویشتن داری

چه کنیم تا فرزندانمان بتوانند احساسات خود را در اوج هیجان کنترل کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=26222