لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25958

یک فنجان چای داغ (۳) – مفهوم و تاریخچه ی خانواده در ایران

133

این هفته گفتگویی داریم با خانم فرزانه ثابتان، روانشناس، درباره مفهوم و تاریخچه خانواده در ایران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.