لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25957

چند ثانیه با شما (۲۶) – کنوانسیون سایتِس

175

سوم مارچ سالروز آغاز به کارکنوانسیون سایتِس CITES، که تجارت گونه های نادر گیاهی و جانوری رو منع کرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.