لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25922

به پادشاه ایران (۲۳) – لوح سلطان

163

حضرت بهاءالله در بخشی از لوح سلطان ناصرالدّین شاه را دعوت می‌کند به تاریخ مراجعه کند و…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.