لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25906

این روزها به یاد تو – به یاد زنان دلیر ایران‌زمین

26

زنانی که چون سرو قد برافراشته اند و چون کوه استوارند


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.