فراسوی فرهنگ رقابت (۱۴) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

23

آیا طبیعی است که روحیه رقابت در نهاد انسان باشد؟
فمینیسم یکی از عوامل تعاون و همکاری


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25853