لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25837

موج مثبت (۲۵) – بیانیه ای راجع به پیشرفت زنان

157

جامعۀ جهانی بهائی بیانیه ای راجع به پیشرفت زنان و رابطۀ مهم برابری زن و مرد با رفاه حقیقی منتشر کرد


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.