لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25836

یک فنجان چای داغ (۲) – افرادی با محدویت های جسمی وذهنی

240

این هفته با کامبیز توانا، خبرنگار، درباره معلولین، و یا به قول ایشان افرادی با محدویت های جسمی وذهنی، و حقوق آن ها در ایران هم صحبت می‌شویم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.