لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25834

چند ثانیه با شما (۲۵) – انجمن زنان کارآفرین

125

ایده تشکیل انجمن زنان کارآفرین از کجا شکل گرفت؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.