یک قهرمان (۲۴) – لیندا مایرز

14

لیندا زنی که سی سال از عمر خود را صرف کمک به مردم بومی ناواهو کرده است


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25833