لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25833

یک قهرمان (۲۴) – لیندا مایرز

121

لیندا زنی که سی سال از عمر خود را صرف کمک به مردم بومی ناواهو کرده است


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.