لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25804

یک دقیقه سلامتى – نداى درون

236

شما در دیالوگ درونى تون با چه لحنى با خودتون صحبت مى کنید؟ عاشقانه؟ محترمانه؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.