لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25803

فصل مشترک – ف٢- بهداشت عمومی

94

از خانم سمیرا مناسکی پرسیدیم که بهداشت عمومی به چه معنا است و چه جنبه هایی دارد؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.