لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25802

مثل نسیم – استیون ایدر ق٢

248

یه نامه نوشتم. آدرس بهائی های آمریکا رو داشتم… نوشتم من توی یه ده کوچیک تو آلمان ساکنم و میخوام درباره دین بهائی اطلاعات بیشتری داشته باشم چطور میتونم بهائی ها رو پیدا کنم… این هفته هم همراه استیون باشید با مثل نسیم.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.

To Watch This Program in English Click here