لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25753

به پادشاه ایران (۲۲) – لوح سلطان

252

حضرت بهاءالله در لوح سلطان خطاب به ناصرالدّین شاه می‌فرمایند: این عباد حق را یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید می‌دانند. منظور آن حضرت از این گفته چیست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.