لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25752

جواهر وجود (۲۳) – تعالی و برتری

212

خیلی ها کاری را که شروع می‌کنند در نیمه راه رهایش می‌کنند. چه کنیم که فرزندانمان در انجام کارها حتی هرعمل ساده و یا در حفظ هر رابطه حتی یک رابطه دوستانه به بهترین صورت عمل کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.