لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25527

تاریخ به روایت مورخ (۵۷) – پایانی۱ ، چرا تاریخ می خوانیم؟

277

ترنم : …امّا من زیاد تاریخ مدرسه رو دوست ندارم، به خاطر اینه که از چیزائی میگه که دوست ندارم، از کشت و کشتار و وحشی گری و قدرت طلبی و جنایت و شکست و سرافکندگی.
ماندانا: آره راست می گی، این چیزا آدم رو ناراحت می کنه. اما اگه به قول تو با این وحشی گری ها و شکست ها و سرافکندگی ها رو به رو نشیم، محکوم به تکرار اونا هستیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.