لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25512

JOHN MELLENCAMP – TO WASHINGTON گرامافون ف۲ ق۲۱

198

جان ملنکمپ بزرگ و اعتراضش به اینکه انتخابات معمولا یک نمایش است و فرقی نمی‌کند چه کسی بر تخت می‌نشیند با آهنگ TO WASHINGTON


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.