لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25510

کافه گپ – حکمت و سعادت ق۱

205

حکمت و سعادت از نگاه دیانت بهائی؛ شروع گپ و گفت پارسا فنائیان و جناب ریاض الفت از این قسمت کافه گپ.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.