لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25447

سوال از من ٬ جواب از مامان (۲۱) – دخالت در سیاست

147

آیا دخالت نکردن بهائیان درسیاست نوعی شانه خالی کردن از بار مسئولیّت های جامعه نیست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.