فصل مشترک – ف٢ هنر و تعالی روحی

1

با تماشای فیلم «هنر کیت وستلی» با تجربه یک هنرمند برای بیان افکارش آشنا می شویم.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25421