لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25408

یک فنجان چای داغ (۱) – گفتگویی درباره کوچه با بهمن یزدانی

114

با بهمن یزدانی نویسنده و صدا پیشه کوچه گفتگویی داشتیم و نگاهی انداختیم به مراحل تولید این برنامه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.