لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25407

چند ثانیه با شما (۲۴) – امکانات یادگیری زبان مادری

156

حمایت و فراهم کردن امکانات یادگیری زبان مادری برای مهاجران و اقلیت های قومی سبب حفاظت از تنوع زبان ها میشود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.