لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25391

نقطه سرخط – دروغ

157

دروغ چگونه به وجود می‌آید؟ چه تأثیری بر مغزمان می‌گذارد؟ آیا می‌توانیم با آن مبارزه کنیم؟ در نقطه‌سرخط این هفته، با مرور این یادداشتِ «حقیقت را دوست داریم، اما دروغ را بیشتر»، به دنبال پاسخ چنین پرسش‌هایی هستیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.