لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25383

خبرنگار – تاثیر ترحم و مهربانی به حیوانات در شکل گیری شخصیت و دیدگاه کودکان

62

گفتگو با: دکتر فرشته بتل، استاد دانشگاه و روانشانس عمومی، بالینی و تعلیم و تربیت


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.