لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25374

به پادشاه ایران (۲۱) – لوح سلطان

513

آیا می‌شود خطای یک نفر را به پای یک قوم گذاشت؟ جواب این پرسش را در این قسمت از به پادشاه ایران بشنوید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.