به پادشاه ایران (۲۱) – لوح سلطان

81

آیا می‌شود خطای یک نفر را به پای یک قوم گذاشت؟ جواب این پرسش را در این قسمت از به پادشاه ایران بشنوید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25374