لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25373

جواهر وجود (۲۲) – تشکر و سپاسگزاری

505

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا قدردان و ممنون باشند از اینکه فضل یا محبّت یا لطفی به ایشان شده را به دیگران هم ببخشند و در نهایت همیشه شاکر باشند از اینکه خلق شده‌اند تا مصدر امر خیری باشند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.