لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25356

تاریخ به روایت مورخ (۵۶) – عاشقی که هجران را تاب نیاورد

349

نیبل : زمستان سردی بود. جاده ها پوشیده از برف. کاروان ما در جایی که یک متر برف آمده بود از پیش رفتن باز ماند و به منزل و ایستگاه قبلی خود برگشت. اما من درنگ در اجرای مأموریت خودم را درست ندانستم و به رفتن ادامه دادم.
ماندانا : تنهائی چطور تو جائی که این همه برف اومده بود، راهتون رو پیدا می کردین؟ نمی ترسیدین راه رو گم کنین؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.