لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25355

این روزها – مناجات

173

تلاوت یکی از مناجاتهای نازله از قلم حضرت بهاءالله با صدای امیر حقیقی .


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.