لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25345

کافه گپ – عفت و عصمت ق۶

126

در این قسمت برای بار آخر پارسا فنائیان با جناب احسان رحیمی در رابطه با عفت و عصمت صحبت می‌کند؛ موضوع این قسمت: ظهورات و بروزات پاکی قلب.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.