فراسوی فرهنگ رقابت (۱۲) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

21

ادامه گفتگوی هفته قبل “نهادهای شاخص دیگری که در محیط رقابت آنرا تقویت می‌کنند”


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25311