لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25311

فراسوی فرهنگ رقابت (۱۲) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

204

ادامه گفتگوی هفته قبل “نهادهای شاخص دیگری که در محیط رقابت آنرا تقویت می‌کنند”


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.