لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25297

کوچه (۲۳) – نامه پایانی بهمن

105

بعد از فراز و نشیب های زندگی شهاب، دوستی عمیقش با بهمن، و عشق پاک ولی مشکل سازش با ستاره، بالاخره وقت آزاد شدن پدرش از زندان رسید. شهاب ۵ سال بود که برای دیدن این صحنه لحظه شماری می کرد، اما روزگار اینطور خواست که خود او در این لحظه در سلول انفرادی باشد. بهمن آخرین نامه اش رو قبل از ترک ایران برای شهاب و ستاره می فرستد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.