لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25296

بانوی سرزمین من (۱۳) – توانمندی زنان

138

توانمندی زنان و میزان حضور آن‌ها در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یکی از شاخص‌های عدالت اجتماعی می باشد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.