لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25295

موج مثبت (۲۳) – مشارکت در توسعه

189

یکی از موضوعات اصلی بیانیه جامعه جهانی بهائی در کمیسیون سازمان ملل متحد: تمامی جمعیت‌ها، توانمندی مشارکت در توسعۀ خود را دارند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.