لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25252

سپهر سخن : ف۱ ق۱۴

92

حضرت بهاءالله میفرمایند:
امروز دیباج کتاب وجود به این کلمه ی مبارکه علیا مزیّن. یا ملاءالارض، یوم الله آمد. جهد نمایید شاید به آثار قلم اعلی از اثمار سدره ی منتهی قسمت برید و نصیب بردارید.
این بیان حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی، موضوع این هفته‌ برنامه‌ سپهر سخنه. با استاد بهرام فرید همراه باشید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.