لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25238

سپهر سخن : ف۱ ق۷

89

حضرت بهاءالله میفرمایند:
“اجتماع، سیف معنوى الهى است” (بخش دوّم)
استاد بهرام فرید درباره این بیان مبارک حضرت بهاءالله توضیح میدهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.