لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25228

به پادشاه ایران (۲۰) – لوح سلطان

156

تمرکز حکومت قاجار بر آزار بابیان و واگذاشتن مملکت و … در این قسمت از به پادشاه ایران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.