لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25227

جواهر وجود (۲۱) – ترحّم و نرم دلی

140

چه کنیم تا فرزندانمان با دیگران رفتاری باگذشت و همدردی داشته باشند و اگر کسی آزرده خاطرشان کرد به راحتی او را ببخشند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.