لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25192

تاریخ به روایت مورخ (۵۵) – نبیل، عاشق شوریده

174

نبیل: من درسال ۱۸۳۱میلادی در زرند ساوه به دنیا آمدم. اسم من محمد است. ۹ ساله بودم که در مکتب قرآن را تمام کردم.
پدرم که مردی دیندار و پرهیزگار بود از شنیدن آیات قرآنی خیلی تحت تأثیر قرار می گرفت و می گفت: «جدّ ما گفته است که خاندان من باید به قائم آل محمّد متّصل شود و شاید این نقطه اتصال تو باشی.»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.