لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25163

بازتاب – ارث و ژنتیک یا تربیت و اکتساب ق۱

86

ژن چیست؟ تا چه حد صفات و رفتارهای ما همچون برنامه‌هایی از پیش نوشته شده از طریق ژن‌ها به ما منتقل می‌شود؟ آیا ژن خوب در مقابل ژن بد معنا دارد یا ژن می‌تواند موجب خوشبختی یا بدبختی افراد شود؟ مسئولیت هر یک از ما در قبال رفتارها و خلقیاتمان چیست؟ شاهرخ کوهستانی به اتفاق دکتر بهروز ثابت و دکتر مهران عموئی به بحث پیرامون این مطالب خواهند پرداخت.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.

برای شنیدن پادکست این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.