لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=25141

موج مثبت (۲۲) – مرکز آموزشی جدید درنیلوفر آبی

156

در معبد بهائی نیلوفر آبی در دهلی نو یک مرکز آموزشی جدید بازگشایی شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.